Reklamacije

Zamjene, reklamacije i povrat proizvoda i prigovori

Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje putem DOBI Internet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).

U obliku Informativnog obrasca o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji (korisnici ga mogu pronaći ovdje), navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca u slučaju ostvarivanja prava korisnika na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji možete pronaći ovdje.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, članak 10.) tvrtka Barter d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga DOBI Internet trgovine korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Barter d.o.o. za trgovinu i usluge
Lovranska ulica 18, 10.000 Zagreb,
ili na e-mail adresu: dobi@dobi.hr.

DOBI se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Korisnik treba uz prigovor dostaviti podatke za dostavu odgovora: Ime, prezime i adresu.

Povrat uplate

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu Barter d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.